preklady a tlmocenie

Ponúkame preklady a tlmočenie z týchto jazykov:
angličtina,
čeština,
čínština,
francúzština,
holandčina,
japončina,
maďarčina,
nemčina,
poľština,
ruština,
slovenčina,
španielčina,
taliančina.

Okrem samotného prekladu Vám ponúkame možnosť nechať si dokument upraviť podľa Vašich požiadaviek a predstáv, doplniť ho grafmi, fotografiami, grafikou, tabuľkami, zarovnať, atď. Výsledný dokument si klient môže prevziať vytlačený a/alebo v elektronickej podobe.

V prípadoch, keď dokument existuje len vo vytlačenej podobe, t.j. nemáte k dispozícii jeho elektronickú podobu, a Vy aj napriek tomu potrebujete dokument doplniť, zmeniť a upraviť, radi ho prepíšeme do niektorého Vami zvoleného formátu. Všetky preklady prechádzajú kontrolou a korektúrami rodenými hovoriacimi.
 

dtp a uprava dokumentov

Dôležitým cieľom našej agentúry je poskytnúť kvalitné spracovanie dokumentov – od ich vytvorenia, cez preklad až po finálnu grafickú úpravu.

Sme schopní upraviť dokument podľa požiadaviek našich klientov, zapracovať doň grafy, tabuľky, fotografie, grafiku, vzorce, atď. A to buď Vašu vlastnú grafiku alebo grafiku, ktorú vytvorí grafik na základe Vašich predstáv. Samozrejmosťou je možnosť skenovania grafických predlôh vrátane diapozitívov a ich následná úprava pre Vaše potreby.

V prípadoch, keď dokument existuje len vo vytlačenej podobe, t.j. nemáte k dispozícii jeho elektronickú podobu, a Vy aj napriek tomu potrebujete dokument doplniť, zmeniť a upraviť, radi ho prepíšeme do niektorého Vami zvoleného formátu a následne upravíme podľa Vašich predstáv.
 

www a wap

Naša agentúra ponúka svojim klientom aj tvorbu web a wap prezentácií – od jednoduchých až po rozsiahle, vyžadujúce úzku spoluprácu s klientom.

Samozrejmosťou je možnosť vytvoriť niekoľko jazykových mutácií Vašich stránok, či ich prevedenie do tlačenej podoby alebo do podoby samostatného dokumentu v elektronickej podobe. V prípade Vášho záujmu radi vytvoríme aj prezentáciu pre mobilné zariadenia podporujúce wap.

UPOZORNENIE: Naše služby nezahŕňajú hosting (t.j. umiestnenie web prezentácie na internetovskom serveri), priestor a umiestnenie svojich stránok si klient zabezpečí sám, príp. po dohode, sme ochotní mu pomôcť s vybavením náležitostí u niektorého z komerčných poskytovateľov hostingu v SR alebo ČR.
 

vyhladavanie kontaktov v Azii a Europe

Podnikateľským subjektom ponúkame spoluprácu pri vyhľadávaní nových obchodných partnerov v zahraničí alebo na našom území. V prevažnej miere sa zameriavame na oblasť Ázie, najmä na ČĽR.

Okrem samotného vyhľadávania kontaktov, sme schopní zabezpečiť aj prvotný kontakt v jazyku Vášho budúceho partnera a v prípade ďalšieho záujmu Vám pomôcť pri udržiavaní a budovaní spolupráce. To vrátane prípravy a realizácie obchodných ciest, prekladov, tlmočenia, grafickej úpravy dokumentov, výroby prezentácií, prekladu a prípravy katalógov, atď.
 

kontakt na hntranslations.com

Mgr. Hynek Holub
U Hluška, Okružná 100/15
022 01 Čadca
Slovak Republic

tel: +421-904-55 01 77
e-mail: hynek-holub@hntranslations.com
 

Michal Nikola
Dvorská 40
678 01 Blansko
Czech Republic

tel.: +420-777-80 57 84
e-mail: michal-nikola@hntranslations.com